You are not connected. Please login or register

 1. ☆SimonFounder

  avatar
  Giới tính :
  Nam
  Số bài viết :
  205
  Tham gia :
  20/01/2012
  Ghi chú: phpBB2 cũng có jumpbox nhưng nó chỉ hiện trong viewtopic, hướng dẫn này sẽ giúp bạn chuyển nó xuống overall_footer và sẽ hiện tất cả các trang.

  Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]

  Hướng dẫn: Templates - Viewtopic_body

  Tìm đoạn code này:
  Code:
  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
     <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
           <span class="nav">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
              <!-- END switch_user_authpost -->
              <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authreply -->
           </span>
        </td>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
           <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
           <span class="gensmall"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
     </tr>
  </table>
  </form>

  ...và thay bằng:

  Code:
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
     <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
           <span class="nav">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
               
              <!-- END switch_user_authpost -->
              <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authreply -->
           </span>
        </td>
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap">
           <form id="jumpboxFMvi" action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
              <span class="gensmall">
                 {S_JUMPBOX_SELECT}
                 <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" />
              </span>
           </form>
        </td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->
        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
           <span class="gensmall">
              {moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}
           </span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
           <span class="gensmall">
              
           </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
     </tr>
  </table>

  Bây giờ muốn mang nó đi đâu thì chỉ cần dùng code sau và đặt ở vị trí cần hiển thị trong overall_footer:

  Code:
  <div id="fmviJumbox">
    Loading...
  </div>
  <script type="text/javascript">
  $("#fmviJumbox").load("/t1-FMvi form#jumpboxFMvi");
  </script>

  Viết bởi baivong - [You must be registered and logged in to see this link.]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
 • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
© 2012 Zone-A7
FM PunBB - Rip by Simon