You are not connected. Please login or register

 1. ☆SimonFounder

  avatar
  Giới tính :
  Nam
  Số bài viết :
  205
  Tham gia :
  20/01/2012
  •Mô tả: Tut này được viết bằng CSS3 với các hiệu ứng di chuyển đơn giản
  •Demo:http://jdemo01.1talk.net
  •Yêu cầu: Trình duyệt hỗ trợ CSS3
  •Ghi chú: Không đem bán @@!
  •Cách cài đặt: ACP >> Display >> Template >> overal_header(dùng cho tất cả các trang) hoặc index_body(dùng cho trang chính) >> Dán code 1 vào trước thẻ (dùng overal_header) hoặc sau {JAVASCRIPT}(dùng index_body) >> Dán Code 2 vào sau đoạn
  Code:
  <!-- END saut -->
                                      <!-- END giefmod_index1 -->
                                   </div>
  (nếu dùng overal_header) hoặc dán Code 2 vào sau Code 1(nếu dùng index_body) >> Chấp nhận >> Nhấn nút để xem thử. Nếu ứng ý thì nhấn :add: , không ưng thì xóa đi.
  •Code 1:
  Code:
    <style type="text/css">
  /*Loading CSS by Juskteez*/
      .loadingfont
  {
  position:fixed;
  font-family: 'Righteous', cursive;
  width:100%;
  padding:10px;
  left:0px;
  top:3000px;
  opacity:0.0;
  z-index:1;
  animation:myfi 4s;
  -moz-animation:myfi 4s; /* Firefox */
  -webkit-animation:myfi 4s; /* Safari and Chrome */
  }

  @keyframes myfi
  {
  0%  {left:0px;top:0;opacity:1;}
  25%  {left:0px;top:0;opacity:1;}
  50%  {left:0px;top:0;opacity:1;}
  90%  {left:0px;top:0;opacity:1;}
  100% {left:0px;top:0;}
  }

  @-moz-keyframes myfi /* Firefox */
  {
  0%  {left:0px;top:0;opacity:1;}
  25%  {left:0px;top:0;opacity:1;}
  50%  {left:0px;top:0;opacity:1;}
  90%  {left:0px;top:0;opacity:1;}
  100% {left:0px;top:0;}
  }

  @-webkit-keyframes myfi /* Safari and Chrome */
  {
  0%  {left:0px;top:0;opacity:1;text-shadow:0px 0px 10px #ffffff;}
  25%  {left:0px;top:0;opacity:1;text-shadow:0px 0px 20px #ffffff;}
  50%  {left:0px;top:0;opacity:1;text-shadow:0px 0px 10px #ffffff;}
  75%  {left:0px;top:0;opacity:1;text-shadow:0px 0px 20px #ffffff;}
  90%  {left:0px;top:0;opacity:1;}
  100% {left:0px;top:0;text-shadow:0px 0px 8px #ffffff;}
  }


  .loaderup
  {
  position:fixed;
  width:100%;
  height:1500px;
  background:black;
  top:-1520px;
  left:0px;
  z-index:1;
  animation:myfirst 5s;
  -moz-animation:myfirst 5s; /* Firefox */
  -webkit-animation:myfirst 5s; /* Safari and Chrome */
  }

  @keyframes myfirst
  {
  0%  {top:0px;}
  25%  {top:0px;}
  50%  {top:0px;}
  75%  {top:0px;}
  100% {top:-1520px;}
  }

  @-moz-keyframes myfirst /* Firefox */
  {
  0%  {top:0px;}
  25%  {top:0px;}
  50%  {top:0px;}
  75%  {top:0px;}
  100% {top:-1520px;}
  }

  @-webkit-keyframes myfirst /* Safari and Chrome */
  {
  0%  {top:0px;}
  25%  {top:0px;}
  50%  {top:0px;}
  75%  {top:0px;}
  100% {top:-1520px;}
  }
  .loaderdown
  {
  position:fixed;
  width:100%;
  height:1500px;
  background:black;
  bottom:-1520px;
  left:0px;
  z-index:1;
  animation:mysecond 5s;
  -moz-animation:mysecond 5s; /* Firefox */
  -webkit-animation:mysecond 5s; /* Safari and Chrome */
  }

  @keyframes mysecond
  {
  0%  {bottom:1500px;}
  25%  {bottom:1500px;}
  50%  {bottom:1500px;}
  75%  {bottom:1500px;}
  100% {bottom:-1500px;}
  }

  @-moz-keyframes mysecond /* Firefox */
  {
  0%  {bottom:1500px;}
  25%  {bottom:1500px;}
  50%  {bottom:1500px;}
  75%  {bottom:1500px;}
  100% {bottom:-1500px;}
  }

  @-webkit-keyframes mysecond /* Safari and Chrome */
  {
  0%  {bottom:1500px;}
  25%  {bottom:1500px;}
  50%  {bottom:1500px;}
  75%  {bottom:1500px;}
  100% {bottom:-1500px;}
  }
  </style>
  •Code 2:
  Code:

  <div class="loaderdown"></div>
  <div class="loaderup"></div>
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="loadingfont" style="height: 100%; width: 100%; ">
     <tbody>
        <tr>
           <td style="text-align: center; ">
              <strong><span style="font-size:48px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">Loading</span></span></strong></td>
        </tr>
     </tbody>
  </table>

  by Juskteez

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
 • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog
© 2012 Zone-A7
FM PunBB - Rip by Simon