You are not connected. Please login or register

 1. Trà MyModerators

  avatar
  Số bài viết :
  17
  Tham gia :
  11/02/2012
  Đặt vào chỗ nào muốn hiện trong viewtopic_body:

  Spoiler:
  Code:
  1.   <div style='display:none'><div style="display: block; width: 496px; overflow: auto; height: 175px;" id="cboxLoadedContent"><div id="c3_luvmes" style="padding: 10px; overflow: hidden;"><b>Chia Sẻ Bài Viết Qua Các Mạng Xã Hội</b><br><span id="c3zbukmark" class="c3zzz"><!--
  2.    VN --><a title="Đánh dấu ưa thích" href="javascript:if (navigator.appName != 'Microsoft Internet Explorer'){window.sidebar.addPanel('{TOPIC_TITLE}','http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}','');} else{window.external.AddFavorite('http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}','{TOPIC_TITLE}');}" target="_blank"><img src="/users/1514/36/53/26/album/favori10.png" /></a><a title="Gửi trang này vào email" href="mailto:?subject={TOPIC_TITLE}&body=http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}&title={TOPIC_TITLE}" target="_blank"><img src="/users/1514/36/53/26/album/email10.png"></a>|<a target="_blank" href="http://trumseo.com/submit.php?url=http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}"><img src="/users/1514/36/53/26/album/trumse10.png" width="16" height="16" /></a><!--
  3.   <a target="_blank" title="Hot!" href="http://linkhay.com/submit"><img src="/users/1514/36/53/26/album/button10.jpg" width="16" height="16" alt="Hot!" /></a> --><a target="_blank" href="http://www.tagvn.com/submit?url=http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}&type=submit&source=button&version=0" title="Gửi thông tin này vào Tagvn.com"><img src="/users/1514/36/53/26/album/tagvn-10.png" height="16" width="16" alt="Gửi thông tin này vào Tagvn" border="0"/></a><a title="Gửi thông tin này vào Zing" href="javascript:(function()%20{var%20a=window,link_domain='http://link.apps.zing.vn',b=document,c=encodeURIComponent,d=a.open(link_domain.concat('/pro/view/conn/share?').concat('u=').concat(c(b.location)).concat('&t=').concat(c(b.title)).concat('&desc=').concat(c(getMeta())).concat('&images=').concat(c(getImages())).concat('&media=').concat(c(getMedia())),'share_popup','scrollbars=no,status=no,toolbar=no,location=no,menubar=no,resizable=yes,height=430,width=550,top='.concat((screen.height-500)/2).concat(',left=').concat((screen.width%20-%20500)/2));a.setTimeout(function(){d.focus()},300);function%20getMeta()%20{var%20meta%20=%20document.getElementsByTagName('meta'),desc%20=%20'';for(var%20i=0;%20i<meta.length;%20i++){if(meta[i].getAttribute('name')%20!=%20null%20&&%20meta[i].getAttribute('name').toLowerCase()=='description')%20{desc%20=%20meta[i].getAttribute('content');break;}}return%20desc;};function%20getImages()%20{var%20arrImg%20=%20new%20Array(),u=location.href;if%20(u.indexOf('youtube.com')!=-1)%20{var%20ind%20=%20(u.indexOf('watch?v=')!=-1)?%20(u.indexOf('watch?v=')+8)%20:%200;var%20y_code=%20u.substr(ind,%2011);var%20hinh%20=%20'http://img.youtube.com/vi/'.concat(y_code).concat('/default.jpg');arrImg.push(hinh);}%20else%20{var%20meta_link%20=%20document.getElementsByTagName('link');for(var%20ind=0;%20ind<meta_link.length;%20ind++){if(typeof%20meta_link[ind].getAttribute('rel')!='undefined'%20&&%20meta_link[ind].getAttribute('rel')=='image_src'){arrImg.push(meta_link[ind].getAttribute('href'));break;}}if(arrImg.length==0){var%20image=document.getElementsByTagName('img');for(var%20i=0;%20i<image.length;%20i++){if(image[i].getAttribute('src')%20!=%20null%20&&%20image[i].getAttribute('src').search(/jpg/i)%20!=%20-1){var%20hinh%20=%20image[i].getAttribute('src');var%20inof%20=%20hinh.indexOf('/');if(inof%20!=%20-1){if%20(inof%20==%200){hinh=(hinh.indexOf('http://')==-1)?%20'http://'.concat(b.domain).concat(hinh):hinh;}else{hinh=(hinh.indexOf('http://')==-1)?%20'http://'.concat(b.domain).concat('/').concat(hinh):hinh;}}%20else%20if%20(inof==-1){hinh%20=%20location.href.concat(hinh);}if(hinh!='')%20{arrImg.push(hinh);if(arrImg.length>=5){break;}}}}}}return%20arrImg.join(',');};function%20getMedia(){var%20_code='',u=location.href;if(u.match('youtube.com')!=null){var%20ind_1%20=%20(u.indexOf('watch?v=')!=-1)?%20(u.indexOf('watch?v=')+8)%20:%200;if(ind_1!=0)%20{var%20y_source%20=%20'http://www.youtube.com/v/Y_CODE&hl=en_US&fs=1&autoplay=1&rel=0',y_code='';y_code%20=%20u.substr(ind_1,%2011);_code%20=%20y_source.replace(/Y_CODE/g,%20y_code);}}else{var%20media_data%20=%20document.getElementsByTagName('link');for(var%20ind=0;%20ind<media_data.length;%20ind++){if(typeof%20media_data[ind].getAttribute('rel')!='undefined'%20&&%20media_data[ind].getAttribute('rel')=='video_src'){_code%20=%20media_data[ind].getAttribute('href');break;}}}return%20_code;};})();"><img src="http://link.apps.zing.vn/images/favicon.ico"></a><!--
  4.    /VN -->|<a title="Thêm vào Google" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}&title={TOPIC_TITLE}" target="_blank"><img src="/users/1514/36/53/26/album/google10.png"></a><a title="Gửi thông tin này vào Facebook" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}&t={TOPIC_TITLE}" target="_blank"><img src="/users/1514/36/53/26/album/facebo10.png"></a><a href="http://twitter.com/home/?status=http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}&title={TOPIC_TITLE}" target="_blank"><img src="/users/1514/36/53/26/album/twitte10.png"></a><a href="https://login.yahoo.com/config/login?.intl=us&.src=smw&.pd=smw_ver%3d1&.done=http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}&title={TOPIC_TITLE}" target="_blank"><img src="/users/1514/36/53/26/album/yahoo10.png"></a><a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=1&mkt=en-us&url=http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}&title={TOPIC_TITLE}" target="_blank"><img src="/users/1514/36/53/26/album/window10.png"></a><a href="http://del.icio.us/post?url=http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}&title={TOPIC_TITLE}" target="_blank"><img src="/users/1514/36/53/26/album/delici10.png"></a><a href="http://Lạnh.yahoo.com/Lạnh?targetUrl=http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}&title={TOPIC_TITLE}" target="_blank"><img src="/users/1514/36/53/26/album/Lạnh_i10.png"></a><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}&title={TOPIC_TITLE}" target="_blank"><img src="/users/1514/36/53/26/album/myspac10.png"></a><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}&title={TOPIC_TITLE}" target="_blank"><img src="/users/1514/36/53/26/album/linked10.png"></a></span><br><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%"><tbody><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /><br/><textarea style="border: 1px dashed rgb(102, 102, 102); width: 99%;" rows="2" name="embedhtml" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()" id="embedhtml">A1 Forum's. Bài viết :{TOPIC_TITLE} - Link: http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}. Hãy chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy bài viết này hay nhé ^.^ Bảo đảm là không có virus đâu ! a1family.forumvi.com </textarea></td></tr></table></div></div></div></span></div>
  5.   <span class="c3zpost"><a title="" href="{postrow.displayed.POST_URL}" onmouseover="showtip('<font color=#e3d344>Bài viết số {postrow.displayed.COUNT_POSTS}</font>');" onmouseout="hidetip();" ><span class="gensmall">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</span></a><span class="gensmall"> - </span><span onmouseover="showtip('<font color=#00ff84>BBcobe nhúng vào bài viết!</font>');" onmouseout="hidetip();"><a href="#" onclick="link_bbcode();return false"><span class="gensmall">BBCode</span></a></span></span></div>
  6.   <div style='display:none'><div style="display: block; width: 496px; overflow: auto; height: 175px;" id="cboxLoadedContent"><div id="ca3_bbcode" style="padding: 10px; overflow: hidden;"><br/><textarea style="border: 1px dashed rgb(102, 102, 102); width: 99%;" rows="2" name="embedhtml" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()" id="embedhtml">[url=http://chiaseonline.us.to{TOPIC_URL}]{TOPIC_TITLE}[/url]</textarea></div></div></div>
  7.   <div style="float: right;"><span class="ca3post" padding-left: 21px;"><a title="Chia sẻ bài viết này đến với bạn bè" class="lttluvmes" href="#" onmouseover="showtip('<font color=#e3d344>Chia sẻ bài viết cho bạn bè qua các mạng xã hội!');" onmouseout="hidetip();" ><span class="genmed">Chia sẻ</span></a></span></div>


  CSS:

  Spoiler:
  Code:
  .ca3post{background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}
  .c3zpost{background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}

  tự thay link [You must be registered and logged in to see this link.] thành link forum bạn nhé!
  Nguồn: C3Z
 2. ☆SimonFounder

  avatar
  Giới tính :
  Nam
  Số bài viết :
  205
  Tham gia :
  20/01/2012
  My ơi nhớ có demo nha ở trường hợp không có demo làm 1 BBCode có hỗ trợ ở bài viết mới nói

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
 • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
© 2012 Zone-A7
FM PunBB - Rip by Simon