You are not connected. Please login or register

 1. ☆SimonFounder

  avatar
  Giới tính :
  Nam
  Số bài viết :
  205
  Tham gia :
  20/01/2012
  Chức năng:
  • Hiển thị số lượt đánh giá chuyên nghiệp.
  • Thực hiện nhiều đánh giá một lúc mà không bị chuyển trang.


  Ghi chú: Code được viết bởi [You must be registered and logged in to see this link.], tham khảo ý tưởng của [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.].
  Nếu bạn muốn sao chép hướng dẫn này đi nơi khác vui lòng không thay đổi bất kỳ thành phần nào trong code và phải ghi bản quyền thuộc [You must be registered and logged in to see this link.]

  Hướng dẫn:

  Spoiler:
  Bước 1: ACP - Display - Pictures and Colors - Colors - CSS Stylesheet:

  phpBB3
  Code:
  ul.profile - icons li.voteTopic {
     padding: 6px;
     line - height: 20px;
     background: #fff;
     color: #000;border:1px solid # a0b0c0;
     font - size: 12px;
     font - weight: bold
     width: 70px;
     height: 17px
  }
  ul.profile - icons li.voteTopic a {
         cursor: default;
     vertical - align:
     middle;
  }
  ul.profile-icons li span, ul.profile-icons li a {
      display: inline;
  }
  .voteTopic .plusFMvi {
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .voteTopic .xplusFMvi {
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .xminusFMvi {
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .voteTopic .minusFMvi{
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .loadFMvi, .vote {
      display:none;
      margin: 0;
  }

  Invision

  Code:
  ul.post-info li.voteTopic {
     padding: 6px;
     line - height: 20px;
     background: #fff;
     color: #000;border:1px solid # a0b0c0;
     font - size: 12px;
     font - weight: bold
     width: 70px;
     height: 17px
  }
  ul.post-info li.voteTopic a {
         cursor: default;
     vertical - align:
     middle;
  }
  ul.post-info li span, ul.post-info li a {
      display: inline;
  }
  .voteTopic .plusFMvi {
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .voteTopic .xplusFMvi {
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .xminusFMvi {
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .voteTopic .minusFMvi{
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .loadFMvi, .vote {
      display:none;
      margin: 0;
  }


  Bước 2: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:
  • Title * : Like & Dislike
  • Placement : In the topics
  • Javascript Code * :
   phpBB3
   Code:
   $(function () {
      $('.profile-icons').each(function (index) {
         $(this).attr('alt', 'vote' + index).prepend('<li alt="vote' + index + '" class="voteTopic"><span alt="vote' + index + '" class="xplusFMvi"></span><span class="cong" alt="vote' + index + '">0</span><span alt="vote' + index + '" class="xminusFMvi"></span><span class="tru" alt="vote' + index + '">0</span><li>');
         $(this).prepend('<iframe name="vote' + index + '" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe><li alt="vote' + index + '" class="loadFMvi"><img alt="Loading" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif" /></li>');
         var altthis = $(this).attr('alt');
         var plink = $(this).parent().find('a[href$="eval=plus"]').attr('href');
         var mlink = $(this).parent().find('a[href$="eval=minus"]').attr('href');
         if ($(this).parent().find('.vote a').length > 0) {
            $('.xplusFMvi[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="' + plink + '"><span alt="' + altthis + '" class="plusFMvi"></span></a>');
            $('.xminusFMvi[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="' + mlink + '"><span alt="' + altthis + '" class="minusFMvi"></span></a>');
         };
         if ($(this).parent().find('.vote-bar').length > 0) {
            var z = $(this).parent().find('.vote-bar').attr('title').split(' ');
            var m = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
            var n = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
            c = String(Math.round(n * m));
            d = String(n - c);
            $('.cong[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<span class="cong" alt="' + altthis + '">' + c + '</span>');
            $('.tru[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<span class="tru" alt="' + altthis + '">' + d + '</span>');
         };
         $('.plusFMvi').chóng mặt(function () {
            var altcong = $(this).attr('alt');
            var x = Number($('.cong[alt="' + altcong + '"]').text()) + 1;
            $('.plusFMvi[alt="' + altcong + '"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
            $('.minusFMvi[alt="' + altcong + '"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
            $('.loadFMvi[alt="' + altcong + '"]').show().fadeOut(1000, function () {
               $('.cong[alt="' + altcong + '"]').replaceWith('<span class="cong">' + x + '</span>');
            });
         });
         $('.minusFMvi').chóng mặt(function () {
            var alttru = $(this).attr('alt');
            var y = Number($('.tru[alt="' + alttru + '"]').text()) + 1;
            $('.plusFMvi[alt="' + alttru + '"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
            $('.minusFMvi[alt="' + alttru + '"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
            $('.loadFMvi[alt="' + alttru + '"]').show().fadeOut(1000, function () {
               $('.tru[alt="' + alttru + '"]').replaceWith('<span class="cong">' + y + '</span>');
            });
         });
      });
   });

   Invision

   Code:
   $(function () {
      $('.post-info').each(function (index) {
         $(this).attr('alt', 'vote' + index).prepend('<li alt="vote' + index + '" class="voteTopic"><span alt="vote' + index + '" class="xplusFMvi"></span><span class="cong" alt="vote' + index + '">0</span><span alt="vote' + index + '" class="xminusFMvi"></span><span class="tru" alt="vote' + index + '">0</span><li>');
         $(this).prepend('<iframe name="vote' + index + '" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe><li alt="vote' + index + '" class="loadFMvi"><img alt="Loading" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif" /></li>');
         var altthis = $(this).attr('alt');
         var plink = $(this).parent().parent().find('a[href$="eval=plus"]').attr('href');
         var mlink = $(this).parent().parent().find('a[href$="eval=minus"]').attr('href');
         if ($(this).parent().parent().find('.vote a').length > 0) {
            $('.xplusFMvi[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="' + plink + '"><span alt="' + altthis + '" class="plusFMvi"></span></a>');
            $('.xminusFMvi[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="' + mlink + '"><span alt="' + altthis + '" class="minusFMvi"></span></a>');
         };
         if ($(this).parent().parent().find('.vote-bar').length > 0) {
            var z = $(this).parent().parent().find('.vote-bar').attr('title').split(' ');
            var m = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
            var n = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
            c = String(Math.round(n * m));
            d = String(n - c);
            $('.cong[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<span class="cong" alt="' + altthis + '">' + c + '</span>');
            $('.tru[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<span class="tru" alt="' + altthis + '">' + d + '</span>');
         };
         $('.plusFMvi').chóng mặt(function () {
            var altcong = $(this).attr('alt');
            var x = Number($('.cong[alt="' + altcong + '"]').text()) + 1;
            $('.plusFMvi[alt="' + altcong + '"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
            $('.minusFMvi[alt="' + altcong + '"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
            $('.loadFMvi[alt="' + altcong + '"]').show().fadeOut(1000, function () {
               $('.cong[alt="' + altcong + '"]').replaceWith('<span class="cong">' + x + '</span>');
            });
         });
         $('.minusFMvi').chóng mặt(function () {
            var alttru = $(this).attr('alt');
            var y = Number($('.tru[alt="' + alttru + '"]').text()) + 1;
            $('.plusFMvi[alt="' + alttru + '"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
            $('.minusFMvi[alt="' + alttru + '"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
            $('.loadFMvi[alt="' + alttru + '"]').show().fadeOut(1000, function () {
               $('.tru[alt="' + alttru + '"]').replaceWith('<span class="cong">' + y + '</span>');
            });
         });
      });
   });

  ---o0o Hết o0o---


  Viết bởi baivong - [You must be registered and logged in to see this link.]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
 • Create a forum on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
© 2012 Zone-A7
FM PunBB - Rip by Simon