You are not connected. Please login or register

 1. ☆SimonFounder

  avatar
  Giới tính :
  Nam
  Số bài viết :
  205
  Tham gia :
  20/01/2012
  Chức năng: Bài viết này sẽ giúp các bạn tạo một danh sách bài viết liên quan và bài viết mới cùng chuyên mục cho phpBB3 và Invision

  Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]

  Hướng dẫn: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:
  • Title * : Bài viết liên quan và bài viết cùng chuyên mục
  • Placement : In the topics
  • Javascript Code * :
   phpBB3
   Code:
   $(function(){$(".topic-actions:last").before("<div style='display:none; font-size: 1.3em; line-height: 1.4em;' id='closeFMvi' class='post row2'><span class='corners-top'><span></span></span><span class='gensmall'><a href='javascript:ShowHideLayer(\"openFMvi\",\"closeFMvi\");'><img border='0'  alt='+' src='http://illiweb.com/fa/empty.gif' class='sprite-tabs_more' title='+'></a></span><span class='ptrafic'> Bài viết mới cùng chuyên mục</span><span class='corners-bottom'><span></span></span></div><div style='font-size:1.3em;line-height:1.4em' id='openFMvi' class='post row2'><span class='corners-top'><span></span></span><span class='gensmall'><a href='javascript:ShowHideLayer(\"openFMvi\",\"closeFMvi\");'><img border='0' alt='-' src='http://illiweb.com/fa/empty.gif' class='sprite-tabs_less' title='-'></a></span><span class='ptrafic'> Bài viết mới cùng chuyên mục</span><div class='clear'></div><div id='cungchuyenmuc'></div><span class='corners-bottom'><span></span></span></div><div style='display:none; font-size: 1.3em; line-height: 1.4em;' id='hideFMvi' class='post row2'><span class='corners-top'><span></span></span><span class='gensmall'><a href='javascript:ShowHideLayer(\"showFMvi\",\"hideFMvi\");'><img border='0'  alt='+' src='http://illiweb.com/fa/empty.gif' class='sprite-tabs_more' title='+'></a></span><span class='ptrafic'> Bài viết liên quan</span><span class='corners-bottom'><span></span></span></div><div style='font-size:1.3em;line-height:1.4em' id='showFMvi' class='post row2'><span class='corners-top'><span></span></span><span class='gensmall'><a href='javascript:ShowHideLayer(\"showFMvi\",\"hideFMvi\");'><img border='0' alt='-' src='http://illiweb.com/fa/empty.gif' class='sprite-tabs_less' title='-'></a></span><span class='ptrafic'> Bài viết liên quan</span><div class='clear'></div><div id='bailienquan'></div><span class='corners-bottom'><span></span></span></div>");var linkchuyenmuc=$("a.nav[href^='/f']:first").attr("href");$('#cungchuyenmuc').load(linkchuyenmuc+' .dterm:not(".dterm:contains(\"Announcement\"), .dterm:contains(\"Sticky\"), .dterm:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)',function(){$('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>")});var topictitleFMvi=$(".page-title:first").text();var fmviTopictitle=topictitleFMvi.replace(/ /gi,'+');$('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords='+fmviTopictitle+'&show_results=topics .dterm:not(".dterm:contains(\"Announcement\"), .dterm:contains(\"Sticky\"), .dterm:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)',function(){$('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>")})});

   Invision

   Code:
   $(function(){$('.topic-options:last').before("<div style='height:20px'></div><div style='display: none;' class='clearfix' id='closeFMvi'><div class='maintitle floated'><h3>Bài viết mới cùng chuyên mục</h3><div class='right rtl-inversion-right'><a href='javascript:ShowHideLayer(\"openFMvi\",\"closeFMvi\");'><img border='0' alt='+' src='http://illiweb.com/fa/empty.gif' class='sprite-tabs_more' title='+'></a></div></div></div><div style='' class='clearfix' id='openFMvi'><div class='maintitle floated'><h3>Bài viết mới cùng chuyên mục</h3><div class='right rtl-inversion-right'><a href='javascript:ShowHideLayer(\"openFMvi\",\"closeFMvi\");'><img border='0' align='' alt='-' src='http://illiweb.com/fa/empty.gif' class='sprite-tabs_less' title='-'></a></div></div><div id='cungchuyenmuc'></div></div><div style='display: none;' class='clearfix' id='hideFMvi'><div class='maintitle floated'><h3>Bài viết liên quan</h3><div class='right rtl-inversion-right'><a href='javascript:ShowHideLayer(\"showFMvi\",\"hideFMvi\");'><img border='0' alt='+' src='http://illiweb.com/fa/empty.gif' class='sprite-tabs_more' title='+'></a></div></div></div><div style='' class='clearfix' id='showFMvi'><div class='maintitle floated'><h3>Bài viết liên quan<span class='fmvilienquan'></span></h3><div class='right rtl-inversion-right'><a href='javascript:ShowHideLayer(\"showFMvi\",\"hideFMvi\");'><img border='0' alt='-' src='http://illiweb.com/fa/empty.gif' class='sprite-tabs_less' title='-'></a></div></div><div id='bailienquan'></div></div>");var linkchuyenmuc=$("a.nav[href^='/f']:first").attr("href");$('#cungchuyenmuc').load(linkchuyenmuc+' .ipbtable .row1:not(".row1:contains(\"Announcement\"), .row1:contains(\"Sticky\"), .row1:contains(\"Global announcement\")") a.topictitle:lt(10)',function(){$('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>")});var topictitleFMvi=$(".maintitle:first h3").text();var fmviTopictitle=topictitleFMvi.replace(/ /gi,'+');$('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords='+fmviTopictitle+'ShareActions&show_results=topics .ipbtable .row2:not(".row2:contains(\"Announcement\"), .row2:contains(\"Sticky\"), .row2:contains(\"Global announcement\")") a.topictitle:lt(10)',function(){$('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>")})});


  Ghi chú: Code trong hướng dẫn trên có tác dụng lấy tối đa 10 bài viết, nếu bạn muốn tăng hoặc giảm con số này thì tìm trong code đoạn a.topictitle:lt(10) và thay số 10 bằng số bạn muốn.

  Code này cũng loại ra các bài viết thông báo, chú ý trong danh sách bằng cách dò tìm ký tự, nếu forum bạn dùng tiếng Việt hoặc có thay đổi các tên này thì thay các từ sau trong code:
  • Announcement
  • Sticky
  • Global announcement

  Bạn có thể tìm thấy các từ tương ứng này khi vào một chuyên mục bất kỳ, ví dụ:
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Hoặc trong ACP - Messages and e-mails - Configuration:
  • Define another name for Stickies
  • Define another name for Announcements
  • Customize a global announcement name


  Nếu bạn muốn lấy luôn bài viết thông báo và chú ý vào danh sách thì xóa đoạn code sau:
  • phpBB3
   Code:
   :not(".dterm:contains(\"Announcement\"), .dterm:contains(\"Sticky\"), .dterm:contains(\"Global announcement\")")
  • Invision
   Code:
   :not(".row2:contains(\"Announcement\"), .row2:contains(\"Sticky\"), .row2:contains(\"Global announcement\")")

  Viết bởi baivong - [You must be registered and logged in to see this link.]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
 • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog.com
© 2012 Zone-A7
FM PunBB - Rip by Simon